top of page

מאמרים

הלם קרב וטראומה

המאמר נועד להיות כלי ראשוני לאוריינטציה בשאלה מהי טראומה, מהו הלם קרב וכיצד ניתן להתמודד עמם.המונח "הלם קרב" מתייחס לסוג מיוחד של תסמונת פוסט טראומתית -שמתרחשת כתוצאה מהשתתפות בסיטואציה של קרב. "טראומה" היא מצב בו האדם הרגיש שהוא נתון בסכנה, נפגע או שראה אחרים נתונים בסכנה או נפגעים. היסטורית, "פוסט טראומה" היא תופעה ששמו אליה לב לראשונה בקרב חיילים בזמן מלחמות העולם ויוחסה לזוועות שעברו עליהם בשדה הקרב. כיום, יודעים שסימפטומים פוסט טראומתיים יכולים להתפתח מכל מצב של סכנה – כגון תאונות, אסונות טבע, הפצצות, אונס, שבי והתעללות.

כיצד עובד הטיפול הפסיכולוגי ?

במשמעותו המילולית, טיפול פסיכולוגי הוא טיפול שניתן על ידי אדם שיש לו רשיון לעסוק בפסיכולוגיה. זה אינו אומר דבר על תוכנו ושיטתו. יש כמה תפיסות טיפוליות מקובלות בעולם המקצועי, וכמובן עוד "שיטות" רבות מספור בג'ונגל הפרוץ של מי שמציעים טיפול  מחוצה לו. מטרתי היא לא לתת סקירה של הגישות השונות בתוך עולם הטיפול הנפשי, מידע שקל למצוא במקומות אחרים.

במקום זה, הייתי רוצה להתמקד בטיפול כפי שהוא נתפס בעיניי הגישה הדינמית- שם "מטריה" לתפיסות  טיפוליות רבות, המבוססות  על התיאוריה הפסיכואנליטית. הסיבה לבחירה הזו, שזוהי התפיסה הטיפולית הנשענת, בעיני, על הראיה המקיפה והמעמיקה ביותר של האדם. זוהי הגישה הטיפולית הרווחת בארץ...

המלצות קריאה למתעניינים בפסיכולוגיה

הספר הראשון עליו אמליץ לכל המעוניין להכיר את התיאוריה הפסיכואנליטית הוא 'פרויד ומעבר לו' שנכתב על ידי סטיבן מיטשל ומרגרט ג' בלאק.המחברים, שני תיאורטיקנים בולטים (שהם גם בעל ואשה) מארצות הברית ומייסדי התנועה ההתיחסותית, שמו לנגד עיניהם מטרה שאפתנית: לכתוב סיכום בהיר ומובן של הפסיכואנליזה לתנועותיה ולתקופותיה, שיתאים לאנשי מקצוע אך יהיה נגיש גם לקהל הרחב. בהתחשב בכך שהפסיכואנליזה היא  פרוייקט מורכב המתפרש על פני כמאה שנה, מדובר בהצלחה מרשימה...

bottom of page